توضیح و اصلاح یادداشتی در مورد احمد شاملو

Standard

پی‌رو گفت‌وگوی دو هفته گذشته آقای قائد با روزنامه شرق، مطلبی در این وبلاگ منتشر شد که استناد آن به…

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s