۱- ملزومات گذار از «گروه فشار» به «گروه سیاسی»

Standard

(از مجموعه: شش نقد بر کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»)فعالین حقوق زنان، در اغلب نقاط دنیا در چهارچوب…

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s