۱۰۰۰ روز در بازداشت خانگی http://bit.ly/1e3s3os سازمانهای…

Standard

۱۰۰۰ روز در بازداشت خانگی http://bit.ly/1e3s3os سازمانهای دیدهبان حقوق بشر و کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران امروز اعلام کردند علیرغم وعده های رئیس جمهور ایران حسن روحانی برای آزاد کردن زندانیان سیاسی، سه چهره منتقد حکومت بدون آنکه هیچ جرمی علیه آنها اع

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s