آقایان ملی – مذهبی این اصلاح طلبی نیست، عوامفریبی است! در اصلاح…

Standard

آقایان ملی – مذهبی این اصلاح طلبی نیست، عوامفریبی است! در اصلاح طلبی مورد نظر آقایان ما برای آن که خدای ناکرده ناامید نشویم و از خط ابدی اصلاحات منحرف نشویم، مجبوریم چشم هایمان را بر روی واقعیات تلخ اعدام گلپری پور و معارفی و اسماعیلی و قربانیان بیگناه بل

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s