مائده سلطانی: در قفس شصت ساله شدی پدر سومین روز از اعتصاب غذا در…

Standard

مائده سلطانی: در قفس شصت ساله شدی پدر سومین روز از اعتصاب غذا در اوین مائده سلطانی: در قفس شصت ساله شدی پدر شهر کوچکی زندگی می کنم که تاریخچه سیاهی دارد. شهری که در گذشته ای نه چندان دور یکی از تبعیض آمیز ترین قوانین بشریت از آن بیرون آمده و دیوارستبر و ق

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s