شیرکو معارفی هم اعدام شد آقای روحانی، کلید تدبیرتان را برای توقف…

Standard

شیرکو معارفی هم اعدام شد آقای روحانی، کلید تدبیرتان را برای توقف اعدام به کار گیرید ، بیش از این جوانان این مرز و بوم را به جوخه های اعدام و چوبه های دار نسپارید، برای صلح بکوشید، اعدامها را متوقف کنید.

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s