شیرکو معارفی اعدام شد شیرکوه معارفی فعال سیاسی و مدنی کرد از…

Standard

شیرکو معارفی اعدام شد شیرکوه معارفی فعال سیاسی و مدنی کرد از ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ – به انفرادی اجرای احکام زندان مرکزی سقز منتقل شده بود ساعتی پیش اعدام شد. بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، ساعات اولیه بامداد امروز

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s