روحانی لبنانی: تمام دولت ها و موسسه های حقوق بشری اطلاع دارند…

Standard

روحانی لبنانی: تمام دولت ها و موسسه های حقوق بشری اطلاع دارند دوستان گرامیاز عارضه های دجالی مثل خامنه ای و رژیم او، سقوط اخلاق رسانه ای است. برخی نویسندگان قلم خود را به این رژیم و دولت های دیگر فروخته اند. آنها برای پول می نویسند و هر کس پول بیشتری به آ

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s