درسی‌ که جواد ظریف از داستان طوطی و بازرگان آموخت محمد جواد ظریف…

Standard

درسی‌ که جواد ظریف از داستان طوطی و بازرگان آموخت محمد جواد ظریف تکذیب و انکار نقض فاحش حقوق بشر را در حوزه وظایف وزارت‌خانه‌ خود می‌داند و دو هفته پیش در دیدار و ناوی پیلای خواهان اصلاح گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل شد و گفت نحوه کنونی تهیه گزارش ها درم

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s