موجی از اعتصاب پتروشیمی های ماهشهر را فراگرفت، کارگران به موفقیت…

Standard

موجی از اعتصاب پتروشیمی های ماهشهر را فراگرفت، کارگران به موفقیت هائی دست یافتند کارگران پتروشیمی های ماهشهر که مبارزات طولانی مدت و متعدد و متحدانه ای در سالهای گذشته داشته اند، در هفته گذشته نیز بار دیگر دست به اعتصاب و اعتراض زدند. کارگران خواهان افزاش

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s