پنجاه اعدام طی دو هفته؛ رکورد بی‌سابقه طی سال جاری حداقل ۴۰۲ نفر…

Standard

پنجاه اعدام طی دو هفته؛ رکورد بی‌سابقه طی سال جاری حداقل ۴۰۲ نفر در ایران اعدام شده اند. از این میان، ۵۳ مورد در ملاء عام انجام شده. و از زمان انتخاب حسن روحانی، حداقل ۲۱۳ حکم اعدام به اجرا در آمده است. در ایران به طور میانگین هر ۲۴ ساعت یک نفر اعدام می ش

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s