شبنم مددزاده در زندان ۲۶ ساله شد شبنم مددزاده، دبیر سیاسی سابق…

Standard

شبنم مددزاده در زندان ۲۶ ساله شد شبنم مددزاده، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم، در ۲ اسفند ماه ۱۳۸۷ به همراه برادرش فرزاد مددزاده بازداشت شد. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی مقیسه، در ۲۰ بهمن ۸۸ این فعال دانشجویی را به اتهام «م

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s