بهمن احمدی امویی به مرخصی آمد بهمن احمدی امویی روزنامه نگار…

Standard

بهمن احمدی امویی به مرخصی آمد بهمن احمدی امویی روزنامه نگار مستقل و زندانی سیاسی جنبش سبز ساعتی پیش به مرخصی آمد. به گزارش خبرنگار کلمه بهمن احمدی امویی که به دلیل نوشتن مقالات انتقادی درباره عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد به ۵ سال و چهار ماه حبس مح

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s