سپیده دم: به دليل وقوع اشتباه پوزش می خواهیم روز گذشته متنی را…

Standard

سپیده دم: به دليل وقوع اشتباه پوزش می خواهیم روز گذشته متنی را عیناً از صفحه رضا خندان همسر نسرین ستوده، تحت عنوان ” روز جهانی کودک گرامی باد” منتشر کردیم، که پس از تحقیق متوجه شدیم، روز جهانی کودک ۲۰ نوامبر (۱۰ آذر) است و قاعدتا بیشتر از یک روز جهانی هم

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s