فقدان سه نوکیش مسیحی تهرانی پس از حمله به کلیسای خانگی خانواده…

Standard

فقدان سه نوکیش مسیحی تهرانی پس از حمله به کلیسای خانگی خانواده های یک زوج مسیحی به نامهای “کامیار” و “سحر” می گویند که پس از یورش هفت شهریور گذشته ماموران اطلاعاتی به یک کلیسای خانگی در غرب تهران، آنها مفقود شده اند و از سرنوشت ایشان و شبان آن کلیسا “امیر

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s