لغو مجازات اعدام در ج.ا.ا.، یک توهم؟ لغو…

Standard

لغو مجازات اعدام در ج.ا.ا.، یک توهم؟ لغو مجازات”اعدام” در جمهوری اسلامی یعنی: سلب حق مومن در قتل دگراندیشان، سلب حق گروه مومنان در نابودی دگرباشان، سلب حق ویژه فقها وم جتهدان در صدور حکم کفر و ارتداد، و نیز لغو کلیه قوانین و مجازات های “اعدام” در مجازات ا

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s