اعتراض ظریف به گزارش های حقوق بشری در مورد ايران شیرین عبادی در…

Standard

اعتراض ظریف به گزارش های حقوق بشری در مورد ايران شیرین عبادی در گفتگو با صدای آمریکا می‌گوید: آقای ظریف صورت مساله رو می‌خواهند بدین ترتیب پاک کنند، و گزارشات مستند آقای شهید رو زیر سوال میبرند، در حقیقت آقای ظریف با دعوت از خانم پیلای، عدم صداقت خود را ن

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s