“امکان ازدواج با فرزندخوانده، قانونی شدن تجاوز به کودکان است”…

Standard

“امکان ازدواج با فرزندخوانده، قانونی شدن تجاوز به کودکان است” لایحه جدید حمایت از کودکان بی سرپرست این امکان را فراهم آورده که در صورت صلاحدید دادگاه، پدرخوانده بتواند با فرزندخوانده خود ازدواج کند. شادی صدر و مهرداد درویش پور در گفت و گو با دویچه وله این

گروه کبک٢٢

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s