شيوا محبوبى : نسرين ستوده آزاد شد. آیا رژيم تمام زندانيان…

Standard

شيوا محبوبى : نسرين ستوده آزاد شد. آیا رژيم تمام زندانيان سياسي را آزاد ميكند؟ در پرتو كارزارهاى بين المللى دفاع از نسرين ستوده، نسرين در سطح دنيا به يك چهره شناخته شده تبديل شد. تمامى سايتهاى اينترنتى در مورد وضعيت نسرين نوشتند و تعداد وسيعى از سازمانهاى

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s