تایید حکم یکسال حبس خانم معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی در…

Standard

تایید حکم یکسال حبس خانم معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی در دادگاه انقلاب بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید” رای دادگاه بدوی برای خانم معصومه دهقان ،”یک سال حبس تعزیری و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور” عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد. ۸ آبان ۱۳۹۱

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s