نامه/ استمداد پدر “شهرام احمدی” از حسن روحانی…

Standard

نامه/ استمداد پدر “شهرام احمدی” از حسن روحانی عبدالله احمدی پدر شهرام احمدی در این نامه به ذکر مصیبت‌های وارده به خانواده و اعدام یکی از فرزندانش در چند سال اخیر پرداخته و خواستار تلاش حسن روحانی برای آزادی دیگر فرزند محکوم به اعدامشان گردیده است. http://

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s