پدر مریم شفیع پور : حتی نمی دانم بیماری دخترم چیست و کجاست؛…

Standard

پدر مریم شفیع پور : حتی نمی دانم بیماری دخترم چیست و کجاست؛ بیمارستان یا زندان؟ پدر مریم شفیع پور، دانشجوی زندانی که از روز دوشنبه ۲۵ شهریور ماه به دلیل نامشخصی به بیمارستان منتقل شده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که ماموران زندان اوین و دادست

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s