اعتراض شدید اللحن کمیته بین المللی علیه اعدام اگر سازمان ملل و…

Standard

اعتراض شدید اللحن کمیته بین المللی علیه اعدام اگر سازمان ملل و اتحادیه اروپا و حتی سازمان عفو بین الملل٬ به دلیل آمدن روحانی ” معتدل” کر و کور شده اند و این اعدامهای وحشیانه را محکوم نمیکنند٬ باید به مردم دنیا متوسل شد. باید در جهان جنبشی علیه اعدام ها در

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s