فحش دادن مانند اعدام راه حل نیست! انتقاد‌های زیادی به اعدام‌های…

Standard

فحش دادن مانند اعدام راه حل نیست! انتقاد‌های زیادی به اعدام‌های گسترده در طول ۳۵ سال گذشته مطرح شده … ایران بعد از چین دارای بیشترین آمار اعدام در دنیاست و با در نظر گرفتن جمعیت میلیاردی چین، ایران مقام نخست را کسب نموده است. تنها در دهه ۶۰ بر اساس آمار

گروه کبک٢٢

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s